بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

" Selawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW 


" SYUKUR ALHAMDULILLAH ANDA DIPILIH OLEH ALLAH SWT SEBAGAI PEWAQAF DAN PENYUMBANG UNTUK KEBAJIKAN ANAK-ANAK YATIM DAN ANAK-ANAK MISKIN "


 


PERTUBUHAN KEBAJIKAN ANAK YATIM MALAYSIA

[ PEYATIM ]


Kebajikan Anak Yatim Tanggungjawab Bersama


PEYATIM ditubuhkan pada 19 November 1990 sebagai sebuah NGO induk yang menggabungkan persatuan-persatuan rumah dan asrama anak-anak yatim seluruh Malaysia. Peranan PEYATIM dan badan-badan gabungannya adalah untuk menjaga keselamatan, pendidikan, kebajikan dan kesejahteraan anak-anak yatim dan anak-anak miskin di bawah jagaan mereka. Hingga setakat ini terdapat sebanyak 66 buah persatuan rumah dan asrama anak yatim yang bernaung di bawah PEYATIM yang menguruskan 72 buah rumah dan asrama anak yatim di seluruh negara dengan jumlah penghuninya seramai 4000 orang. Matlamat kita bersama adalah untuk membina masa depan anak-anak yatim dan anak-anak miskin yang cemerlang.YM Prof.  Dato' Dr. Haji Tengku Mahmud Bin Mansor

Presiden PEYATIM

Pengerusi Eksekutif YAWATIM

Pengerusi Lembaga Pengelola University College Bestari [ UCB ]

Pengerusi KTB & IKB


PEYATIM TELAH MENUBUHKAN YAYASAN WAQAF PENDIDIKAN ANAK YATIM ATAU MISKIN MALAYSIA [ YAWATIM ] SEBAGAI ORGANISASI PEMBANGUNAN DANA UNTUK MEMBIAYAI PENDIDIKAN ANAK-ANAK YATIM DAN ANAK-ANAK MISKIN DI INSTITUSI-INSTITUSI PENGAJIAN YANG DI BAWAH PEYATIM IAITU UNIVERSITY COLLEGE BESTARI [ UCB ] BANDAR PERMAISURI, SETIU, TERENGGANU, KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI [ KTB ] AMPANG, SELANGOR DAN INSTITUT KEMAHIRAN BESTARI [ IKB ] SAUJANA, SETIU, TERENGGANU.


YAYASAN WAQAF PENDIDIKAN ANAK YATIM ATAU MISKIN MALAYSIA [ YAWATIM ]


Yayasan Waqaf Pendidikan Anak Yatim atau Miskin Malaysia [ YAWATIM ] ditubuhkan pada 2 November 2011 atas inisiatif Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia [ PEYATIM ] . Matlamat penubuhan YAWATIM adalah untuk membangunkan dana bagi membiayai pendidikan anak-anak yatim dan anak-anak miskin melanjutkan pelajaran mereka ke institusi - institusi pengajian di bawah PEYATIM iaitu di University College Bestari [ UCB ] Bandar Permaisuri, Setiu, Terengganu, Kolej Teknologi Bestari [ KTB ] Ampang, Selangor dan Institut Kemahiran Bestari [ IKB ] Saujana, Setiu, Terengganu Darul Iman.

Untuk maklumat lanjut : https://yawatim.com/v2/UNIVERSITY COLLEGE BESTARI [ UCB ]
BANDAR PERMAISURI, SETIU, TERENGGANU

University College Bestari [ UCB ] adalah sebuah Universiti Waqaf milik Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia [ PEYATIM ]. UCB diwujudkan untuk menyediakan kemudahan kepada anak-anak yatim dan anak-anak miskin melanjutkan pengajian mereka ke peringkat universiti di bawah tajaan Dana Waqaf YAWATIM. Dana Waqaf YAWATIM juga digunakan untuk membangunkan infrastruktur dan kemudahan-kemudahan di UCB.

   

   


Untuk maklumat lanjut : https://www.ucbestari.edu.my/           


KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI [ KTB ] &
INSTITUT KEMAHIRAN BESTARI [ IKB ]


Kolej Teknologi Bestari [ KTB ] & Institut Kemahiran Bestari [ IKB ] adalah merupakan institusi-institusi kemahiran yang ditubuhkan oleh Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia [ PEYATIM ]. KTB diwujudkan untuk menyediakan latihan kemahiran kepada anak-anak yatim dan anak-anak miskin dalam pelbagai bidang yang sesuai mengikut pasaran pekerjaan. Dana Waqaf YAWATIM juga digunakan untuk membiayai pengajian anak-anak yatim dan anak-anak miskin di KTB & IKB di samping pengurusan & pembangunan infrastruktur KTB & IKB.

Untuk maklumat lanjut : https://www.ktb.edu.my/ & https://www.ikb.edu.my/


SKIM WAQAF & INFAQ
Bagi membangunkan dana untuk Tabung Amanah Pendidikan & Ekonomi Anak-Anak Yatim & Anak-Anak Miskin YAWATIM orang ramai boleh berwaqaf dan berinfaq menerusi dua skim berikut iaitu Waqaf Tanah University College Bestari ( UCB ) Setiu, Terengganu dan Infaq Tunai Untuk Tabung Pendidikan YAWATIM  :


1. SKIM WAQAF TANAH UNIVERSITY COLLEGE BESTARI [ UCB ] SETIU, TERENGGANU

Menerusi skim ini orang ramai boleh membeli lot-lot tanah di kampus UCB seluas 320 ekar di Lot No. 3214 Mukim Tasik, Setiu, Terengganu dengan kadar RM 30.00 satu kaki persegi untuk diwaqafkan kepada PEYATIM. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Terengganu
[ MAIDAM ] telah meluluskan pewaqafan ini pada 13 Julai 2009 menerusi surat kelulusannya
MAIDAM 03-003/46-(11)

2. SKIM INFAQ TUNAI UNTUK TABUNG PENDIDIKAN YAWATIM

Menerusi skim ini orang ramai boleh berinfaq secara tunai kepada Tabung Amanah Pendidikan & Ekonomi Anak-Anak Yatim dan Anak-Anak Miskin YAWATIM. Dana ini digunakan untuk membiayai pendidikan dan pembangunan sosio-ekonomi anak-anak yatim dan anak-anak miskin.


LAFAZ NIAT WAQAF TANAH

" Dengan nama Allah saya bersetuju dengan ikhlas mewaqafkan semua lot yang dibeli setelah pembayaran berjaya diterima oleh PEYATIM bagi maksud membiayai keperluan kebajikan anak-anak yatim dan anak-anak miskin di UCB, KTB dan IKB serta institusi-institusi pendidikan yang ditubuhkan oleh PEYATIM sebagai waqaf untuk diri saya atau penama yang saya sebutkan "


LAFAZ NIAT INFAQ TUNAI & SUMBANGAN

" Dengan nama Allah saya bersetuju dengan ikhlas mewaqafkan wang tunai sebanyak yang tersebut kepada PEYATIM & YAWATIM untuk membiayai keperluan kebajikan, pendidikan dan pembangunan ekonomi anak-anak yatim dan anak-anak miskin yang diuruskan PEYATIM atau YAWATIM "


SEBARANG PERTANYAAN & KETERANGAN LANJUT

SILA HUBUNGI :

ENCIK AHMAD ISKANDAR BIN MOHD YUSSOF

Pengurus Perhubungan Awam

011-1149 0944

BERWAQAF & BERINFAQLAH
SECARA ONLINE DI SINI :Perhatian! Sila lengkapkan borang di bawah.

Ruangan yang wajib diisi

PILIHAN SUMBANGAN

Pilihan Kuantiti Nilai (RM)
Waqaf Tanah University College Bestari ( UCB ) Setiu, Terengganu
Infaq Tunai Untuk Tabung Pendidikan YAWATIM
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN (RM)
Caj Perkhidmatan Peniaga (RM)

BUTIRAN PENYUMBANG

BUTIRAN SUMBANGAN


Maklumat Organisasi

YAYASAN WAQAF PENDIDIKAN ANAK YATIM ATAU MISKIN MALAYSIA
admin@yawatim.com
+60392846911